Centrum Edukacji Diagnozy Rozwoju
Strona główna O Nas Oferta CEDRoom Galeria Cennik Kontakt
Aktualności Warsztaty dla rodziców Animacja i prezentacje Szkolenia Kącik dla mam Regulamin Warto wiedzieć
Indywidualna terapia dziecka Diagnoza funkcjonalna

DIAGNOZA FUNKCJONALNA

Diagnoza funkcjonalna ma na celu określenie poziomu funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwojowych. Określa mocne i słabe strony dziecka, wskazuje deficyty oraz potencjał rozwojowy w takich sferach jak:

 • funkcjonowanie społeczno-emocjonalne,
 • rozwój poznawczy,
 • kompetencje komunikacyjne,
 • motoryka i koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • naśladownictwo,
 • samodzielność i samoobsługa,

Diagnozę prowadzi zespół terapeutów doświadczonych w terapii osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Na proces diagnostyczny składają się następujące procedury:

 • wywiad z rodzicami (prowadzi do uzyskania spójnego obrazu funkcjonowania dziecka w domu rodzinnym)
 • obserwacja kierowana dziecka oraz obserwacja w sytuacjach naturalnych dokonywana przy użyciu kamery video w domu dziecka (dzięki nagraniom, sytuacje budzące szczególne wątpliwości interpretacyjne mogą być kilkakrotnie obejrzane i przedyskutowane przez pracujący z dzieckiem zespół terapeutyczny)
 • oceny rozwoju dziecka dokonuje się przy użyciu odpowiedniego narzędzia diagnostycznego w zakresie 7 sfer funkcjonowania:
  • naśladownictwo
  • percepcję
  • małą motorykę
  • dużą motorykę
  • koordynację wzrokowo- ruchową
  • funkcje poznawcze
  • mowę czynną
  • przekazanie wyników diagnozy w formie omówienia.

Materiał zebrany w opisanych powyżej etapach postępowania diagnostycznego pozwala na sporządzenie szczegółowego opisu funkcjonowania dziecka.

Zebrane dane służą przygotowaniu zindywidualizowanego programu terapeutycznego.


Centrum Edukacji Diagnozy Rozwoju   |   O Nas  |  Oferta  |  CEDRoom  |   Galeria  |   Cennik  |   RODO |   Kontakt